Cloud staat synoniem voor de volgende generatie IT, versnelling en flexibiliteit, maar ook voor: abstract, ondoorzichtig en onsamenhangend. Cloud is hét containerbegrip van de IT-sector.
Hoogste tijd dus voor wat verduidelijking. Cloud Sourcing kijkt verder dan de verpakking en het etiket, ze checkt ook de bijsluiter en test de ingrediënten.

Debunking cloud

Debunking cloud

De cloud is een veelkoppig monster dat ons vaker op het verkeerde been zet dan in het zadel helpt. Alles dat vroeger gewoon een naam had, wordt ineens gereduceerd tot één enkel woord. Begrijpelijk dat dit verwarring oproept – of zelfs ‘fear of missing out’.

Cloud is meer dan technologie

Cloud is meer dan technologie

Cloud-IT is een vorm van (out)sourcing. Waar de leveranciers vooral inzetten op ontzorging (snel, gemakkelijk, voordelig), moeten inkopers en afnemers vooral letten op wat ze precies kopen.

Cloud-IT is ook outsourcing

Cloud-IT is ook outsourcing

Cloud-IT wordt door derden geleverd, net als bij klassieke outsourcing. Cloud-IT laat de markt voor outsourcing echter op z’n grondvesten schudden. Zekerheden zoals hoge contractwaarden, langlopende contracten en de verplaatsing van werknemers verdwijnen.

Marktonderzoek Cloud Sourcing

Marktonderzoek Cloud Sourcing

Met Cloud Sourcing 2016 wil Giarte helderheid scheppen in de markt voor cloud-IT. In het marktonderzoek zijn IT-beslissers gevraagd naar hun motieven voor, verwachtingen van en ervaringen met het gebruik van cloud-IT.