“We staan nog maar aan het begin van het cloudtijdperk”

 
21 June 2016

Presentatie Simon Zwetsloot (head of research, Giarte)

Tot nu toe was Giarte bekend van het ‘gele boek’ over outsourcing – een jaarlijkse benchmark naar de tevredenheid van uitbesteders over hun IT-dienstverleners – maar nu is er ook een ‘blauw boek’. Op 14 juni 2016 presenteerde Giarte een omvangrijke marktinventarisatie gericht op cloud-IT. Simon Zwetsloot, head of research bij Giarte, geeft uitleg over Cloud Sourcing 2016.

Het initiatief voor de cloudstudie is gestart op verzoek van de markt: een goed overzicht van wat cloudproviders bieden, ontbrak. Daardoor is het voor klantorganisaties onduidelijk hoe diensten gedefinieerd zijn, bij wie ze moeten zijn voor welke diensten, en welke technologie wordt gebruikt.

Deze drie elementen vormen de basis voor het marktoverzicht. Hierin zijn 39 in Nederland actieve serviceproviders in kaart gebracht. De praktijk is als uitgangspunt genomen en daaruit blijkt allereerst dat serviceproviders zich op uiteenlopende manieren positioneren. Met heldere definities van deze rollen zijn providers beter vergelijkbaar: leveren ze alleen standaard cloudproducten of zijn ze ook in staat tot maatwerk, gericht op complexe IT-landschappen?

Er is een onderscheid gemaakt tussen SaaS-, PaaS- en IaaS-diensten, en de activiteiten van de serviceproviders zijn gecategoriseerd in drie rollen: Cloud Enabled Managed Service Provider (CEMSP), Cloud Orchestrator and Aggregator (COA) en Cloud Application Integrator (CAI).

Het is nogal een verschil of je een lokale groenteboer of een complete retailbank ‘naar de cloud brengt’. Wanneer een provider een eigen cloud-product in het portfolio heeft zijn hiervan tevens de cloudcapabilities in kaart gebracht: in hoeverre zijn de diensten ‘echte cloud’? Niet iedere cloudprovider biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om on demand op- en af te schalen op basis van uitsluitend ‘p maal q’ (betalen naar gebruik). Hierbij zijn de internationaal erkende NIST-definities als uitgangspunt genomen. Waar mogelijk, is bovendien een koppeling gemaakt met de performance van de serviceproviders via Outsourcing Performance, het jaarlijkse benchmarkonderzoek van Giarte naar de tevredenheid van uitbesteders over de dienstverlening van serviceproviders.

Door de media wordt soms een beeld geschetst dat cloud gemeengoed is, maar dat beeld is volgens Giarte niet juist. De analisten van Giarte hebben het afgelopen jaar met honderden IT-professionals gesproken. Het is wat ons betreft realistischer om te stellen dat de IT-sector nog maar net aan cloud begonnen is en dat de komende tien jaar pas duidelijk wordt wat deze technologie echt gaat betekenen. Grote aardverschuivingen in efficiency of productiviteit zijn nog niet zichtbaar, laat staan dat cloud altijd een drijvende kracht achter nieuwe businessmodellen is. Ook Jim Fowler, CIO van GE, stelde dat in de periode 1990-2010 IT voor een productiviteitsstijging van 3-4 procent per jaar heeft gezorgd – maar helaas is er sinds 2010 van een toename geen sprake meer. Verwacht wordt dat de komende jaren die productiviteitswinst weer meer zichtbaar wordt, als cloud-IT echt doorzet.

Cloud Sourcing

Wat Giarte betreft is het dan ook de hoogste tijd dat bedrijven (en IT’ers) het oude paradigma van monolithische applicaties gaan verlaten. Organisaties moeten meer gaan experimenteren met de nieuwe generatie IT en IT’ers. Innoveren doe je door nieuwe combinaties te maken, combinaties van dingen die er al zijn. Samenwerking – onder meer tussen IT-professionals onderling, maar ook tussen serviceproviders en hun klanten – is hierbij de sleutel tot succes. Die samenwerking verwijst naar het sociale aspect van innovatie; dat gaat dus ook over flexibele teams en andersoortige contracten waarbij niet meer gestuurd wordt op totale contractwaarde en technische SLA’s, maar bijvoorbeeld op productiviteit van eindgebruikers, tevreden klanten of bijdrage aan omzet- of winsttoename.

Simon Zwetsloot sprak op de boekpresentatie van Cloud Sourcing, bekijk hier zijn presentatie. Wilt u meer informatie over Cloud Sourcing, neem dan contact met ons op (tel:+ 31 20 622 3444 of mail: info@giarte.com).