Aanvullende informatie tabel

Technologie- en platformpartners o.a. Het dienstenportfolio van serviceproviders is veelal een samengestelde dienst van verschillende technologieën en platforms. In de tabel is terug te vinden met welke technologiepartners de serviceprovider samenwerkt. Dit geeft een goed beeld van de mate waarin aanbieders verschillende platforms ondersteunen en op welke technologie de clouddiensten zijn gebaseerd.
API Sommige cloudproviders bieden een API aan. Indien beschikbaar, dan wordt een korte omschrijving van de functionaliteit gegeven.
EU Data control In de tabel is weergegeven of de serviceprovider voldoet aan de Europese richtlijn voor databescherming: 95/46/EG. Wanneer aan deze richtlijn is voldaan, is de serviceprovider onder andere volledig in controle over de toegang tot en de geografische locatie van de data van de klant. Deze richtlijn is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Compliancy standaarden en richtlijnen Zie de webpagina Compliancy Standaarden voor meer informatie.
Locatie datacenter(s) o.a. Cloudproviders maken vaak gebruik van meerdere datacenters. Dit kunnen eigen datacenters zijn of gehuurde ruimte in datacenters van derden (co-locatie). De providers zijn gevraagd naar de vijf locaties die het dichtst bij Amsterdam liggen, het is daarom mogelijk dat een provider meer datacenters heeft dan in deze tabel is weergegeven.
Aantal medewerkers Het aantal medewerkers dat werkzaam is bij de provider.
Cloud-ontwikkelcapaciteit: Wanneer een organisatie medewerkers heeft die nieuwe functionaliteit ontwikkelen op de softwarelaag onder de cloudpropositie van de provider (IaaS, PaaS en orkestratie) dan wordt hier weergegeven hoeveel FTE bij de provider hiervoor worden ingezet.
Omzet FY2014 of FY2015 De omzet wordt afhankelijk van de autorisatie op lokaal of mondiaal niveau weergegeven.
Aandeel uit clouddiensten: Indien bekend, wordt tevens aangegeven welk percentage van de omzet gerelateerd is aan clouddiensten.
Sectoren Sommige providers zijn gespecialiseerd in specifieke markten, hier wordt aangegeven in welke sectoren de providers op dit moment actief zijn. Er is een onderverdeling gemaakt tussen: Zorg, Financiële dienstverlening, IT & Telecom, Zakelijke dienstverlening, Transport & Logistiek, Wholesale, Productie & Industrie, Bouw, Retail, Overheid/Publieke dienstverlening (hieronder valt ook onderwijs).

Bekijk hier de profielen van de cloudproviders.