Onderzoeksopzet Cloud Sourcing

Giarte is in 2015 een marktonderzoek gestart met twee doelen. Ten eerste willen we helder krijgen wat de rollen en proposities zijn van alle serviceproviders die in Nederland actief zijn met clouddienstverlening. Ten tweede willen we inzicht krijgen in de wijze waarop Nederlandse bedrijven en instellingen omgaan met cloud-IT. De onderzoeksopzet is tot stand gekomen na een uitgebreide marktconsultatie.

Profilering cloudserviceproviders

In Giarte’s Cloud Sourcing 2016 vindt u profielen van de cloud-serviceproviders die actief zijn met een cloudaanbod op de Nederlandse markt. Dit overzicht bestaat uit drie onderdelen:

  1. Definitie cloudproducten en managed services

Op basis van een uitgebreide marktconsultatie heeft Giarte een model voor clouddienstverlening gedefinieerd waarmee alle mogelijke typen clouddiensten en -producten kunnen worden gecategoriseerd. Om de karakteristieken van clouddiensten te beschrijven heeft Giarte de Amerikaanse NIST-definities geadopteerd. Veel serviceproviders maken gebruik van publieke cloudproposities en leveren deze als reseller aan klanten in combinatie met een managed service. Dit type dienstverlening heeft Giarte onderverdeeld in drie rollen voor serviceproviders, deze rollen zijn gebonden aan managed services. Deze rollen worden beschreven op de webpagina: Handleiding profielen.

  1. Inventarisatie markt

Giarte heeft ruim 100 in Nederland actieve cloudproviders benaderd om mee te werken aan het onderzoek. Daarvan hebben in totaal meer dan 40 serviceproviders deelgenomen aan de marktinventarisatie van Giarte. De serviceproviders is een keuze geboden tussen een uitgebreid en een beknopt profiel en tevens zijn ze gevraagd om een financiële bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de publicatie. De providers zijn op alfabetische volgorde gerangschikt.

  1. Samenstelling profielen

Om de profielen goed te kunnen samenstellen is een online vragenlijst opgesteld, is deskresearch uitgevoerd en zijn er meer dan 100 telefonische en face-to-face interviews gehouden. De profielen bevatten een combinatie van fact-based informatie over de clouddiensten en een toelichting op de marktpositionering van de dienstverlener. Deze zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de serviceproviders.

Alle informatie in de profielen is gevalideerd door de serviceproviders. Wanneer een provider een dienst levert of één van de drie rollen vervult op een wijze die aansluit bij de definities van Giarte, dan is dat in het profiel aangegeven in de vorm van een blauw vlak. Voor een voorbeeld en handleiding van een profiel, bekijk de pagina: Handleiding profielen. Wij adviseren om dit voorbeeld naast het profiel van een cloudprovider te houden.

Bekijk hier de profielen van de cloudproviders.