Kennis

“We staan nog maar aan het begin van het cloudtijdperk”

“We staan nog maar aan het begin van het cloudtijdperk”

Tot nu toe was Giarte bekend van het ‘gele boek’ over outsourcing – een jaarlijkse benchmark naar de tevredenheid van uitbesteders over hun IT-dienstverleners – maar nu is er ook een ‘blauw boek’. Op 14 juni 2016 presenteerde Giarte een omvangrijke marktinventarisatie gericht op cloud-IT.

“Eet je eigen businessmodel op”

“Eet je eigen businessmodel op”

Eneco staat voor een enorme uitdaging: de komende jaren moet gezocht worden naar nieuwe businessmodellen. De samenleving gaat toe naar duurzame en decentrale opwekking, het tijdperk van de energiereuzen als producenten van elektriciteit is voorbij. Hoe ga je geld verdienen?

Ontwikkelen met de snelheid van de business

Ontwikkelen met de snelheid van de business

Toen Gartner voorspelde dat de IT zich richting de cloud zou gaan ontwikkelen, ging Jan Rubingh (CED) op onderzoek uit: wat biedt de cloud? Het zou IT goedkoper maken (geen eigen hardware meer nodig) en ook schaalbaarheid zou een voordeel zijn. Maar in de kern bleef alles hetzelfde; servers, applicaties en beheertaken.

Marktonderzoek Cloud Sourcing

Marktonderzoek Cloud Sourcing

Met Cloud Sourcing 2016 wil Giarte helderheid scheppen in de markt voor cloud-IT. In dit marktonderzoek zijn IT-beslissers gevraagd naar hun motieven voor, verwachtingen van en ervaringen met het gebruik van cloud-IT.

Debunking cloud

Debunking cloud

De cloud is een veelkoppig monster dat ons vaker op het verkeerde been zet dan in het zadel helpt. Alles dat vroeger gewoon een naam had, wordt ineens gereduceerd tot één enkel woord. Begrijpelijk dat dit verwarring oproept – of zelfs ‘fear of missing out’.

Cloud is meer dan technologie

Cloud is meer dan technologie

Cloud-IT is een vorm van (out)sourcing. Waar de leveranciers vooral inzetten op ontzorging (snel, gemakkelijk, voordelig), moeten inkopers en afnemers vooral letten op wat ze precies kopen.

Cloud-IT is ook outsourcing

Cloud-IT is ook outsourcing

Cloud-IT wordt door derden geleverd, net als bij klassieke outsourcing. Cloud-IT laat de markt voor outsourcing echter op z’n grondvesten schudden. Zekerheden zoals hoge contractwaarden, langlopende contracten en de verplaatsing van werknemers verdwijnen.

Marktonderzoek Cloud Sourcing

Marktonderzoek Cloud Sourcing

Met Cloud Sourcing 2016 wil Giarte helderheid scheppen in de markt voor cloud-IT. In het marktonderzoek zijn IT-beslissers gevraagd naar hun motieven voor, verwachtingen van en ervaringen met het gebruik van cloud-IT.