Over Cloud Sourcing

Trein
Cloud staat synoniem voor de volgende generatie IT, versnelling en flexibiliteit, maar ook voor: abstract, ondoorzichtig en onsamenhangend. Cloud is hét containerbegrip van de IT-sector. Hoogste tijd dus voor wat verduidelijking. Cloud Sourcing 2016 kijkt verder dan de verpakking en het etiket, ze checkt ook de bijsluiter en test de ingrediënten.

Als men praat over private clouds, public clouds, hybrid clouds, of over PaaS, SaaS en IaaS, heeft men het dan over hetzelfde?

Het gesprek over cloud wordt vooral geleid door marketing en media en dat draagt niet altijd bij aan meer duidelijkheid. Maar toch ligt direct onder al die wollige cloudterminologie de basis voor de tweede grote paradigmaverschuiving in IT. Van het mainframe verhuisden we in 1990 naar client-server, vandaag wordt door cloud-IT opnieuw alles anders. Roerige tijden staan voor de deur: de contouren van de lang geanticipeerde derde industriële revolutie doemen op aan de horizon. Voor wie dacht dat we er al waren: de laatste decennia waren in termen van vooruitgang slechts een aanloopje.

Ook de tweede industriële revolutie kende een relatief lange aanloopperiode. Toen eind 19e eeuw de stoommachines werden vervangen door elektrische machines, leidde dit in eerste instantie – tot verbazing van economen – tot geen enkele productiviteitswinst. Centrale opwekking en een flexibele distributie van elektriciteit zorgden er voor dat de fysieke beperkingen van stoomaanvoer verdwenen. Het duurde bijna twintig jaar voor men inzag dat elektriciteit meer bracht dan alleen een alternatieve vorm van energie en dat deze voordelen in de praktijk werden toegepast. De nieuwe inrichting van productielijnen leidde uiteindelijk tot verdere innovatie en productiviteitswinst. Het duurt altijd even voordat nieuwe technologie tot wasdom komt.

Terug naar cloud. Net als in 1890 zetten we oude machines over op de nieuwe technologie en constateren we vol verbazing dat er bottom-line weinig verandert. Dat komt omdat we nog moeten leren hoe we de nieuwe mogelijkheden van cloud in ons voordeel kunnen laten werken. Alle techniek is er al, we moeten alleen de nieuwe combinaties nog ontdekken. Competitief voordeel ontstaat nu meer dan ooit uit het vermogen om de transformatie naar de nieuwe wereld van IT sneller te maken dan de rest. Misschien wordt het tijd om het oude idee van Tom Peters, de Chief Destruction Officer, weer eens uit de mottenballen te halen. Zonder te slopen, geen ruimte om te bouwen. Zijn devies is ook van grote waarde voor cloud-IT: “Experiment fearlessly!”

Cloud Sourcing is tot wording gekomen op verzoek van de markt en geslaagd door een intensieve samenwerking met de markt. Tot nu toe ontbrak een categorisch overzicht van de markt welke cloudproposities eenduidig met elkaar vergelijkt. Op deze website zijn de artikelen uit het boek Cloud Sourcing te lezen en vindt u een overzicht van alle cloudproviders.