Ordina

Enterprise Cloud IT Services

Managed Cloud Services

Cloud Enabled Managed Service Provider (CEMSP)
Cloud Orchestrator and Aggregator (COA)
Cloud Application Integrator (CAI)
Managed IaaS

Public Cloud Services (proprietary)

SaaS
PaaS
IaaS

Cloud Capabilities

cloud (NIST)
  

 

Portal/Self Service
Broad Network Access
Resource Pooling
Rapid Elasticity
Measured Service

Wel van toepassing

 

Niet van toepassing

Ordina, al sinds 1973 actief in Nederland, is een dienstverlener op het gebied van consultancy en ICT voor opdrachtgevers in de Benelux met het hoofdkantoor in Nieuwegein.

Ordina is ervan overtuigd dat bedrijven meer uit ICT kunnen halen wanneer ze gebruik maken van cloud-businessmodellen. Ordina’s clouddienstverlening Cloud4Value begint met ‘Value Discovery’. In deze voorbereidende fase treedt Ordina op als onafhankelijke business-consultant en IT-architect. De klant ontvangt een toekomstbestendig advies dat beschrijft of applicaties het beste in de public cloud of de private cloud geplaatst kunnen worden. De uitkomst is een roadmap voor de transformatie, onderbouwd door een business case.

De tweede stap is de ‘Value Delivery’. Dat is de daadwerkelijke uitvoering van het plan, zowel op technisch als organisatorisch niveau. Na de transformatie volgt een fase waarin Ordina borgt dat de klant haar benefits, die in de navigatiefase bepaald zijn, ook daadwerkelijk realiseert (‘Value Assurance’). De agile aanpak van Ordina stelt de klant in staat kort-cyclisch te innoveren en doelstellingen zoals kostenverlaging, versnelling van de business en verhoging van de omzet continu te monitoren.

Ordina is in verschillende sectoren actief. In de Ordina private cloud beheert het bedrijf diverse applicaties en platformen voor klanten uit onder andere de industriële en financiële sector. Daarnaast heeft Ordina voor haar klanten al veel applicaties naar de publieke cloud gemigreerd.

Voor instellingen in de gezondheidszorg levert Ordina de SaaS-applicatie Quli. Dit is een onlineplatform, ontwikkeld in samenwerking met vijf zorgpartijen, waarmee de zelfredzaamheid van patiënten verbeterd wordt. Quli is inmiddels bij meer dan 20 zorgorganisaties uitgerold. Verder host Ordina SaaS-oplossingen voor Oracle en SAP. Bij de overheid werkt Ordina mee aan de transformatie naar de gesloten Rijkscloud (GRC) die bediend wordt vanuit een vijftal overheidsdatacenters (ODC).

Met Ordina Smart Technologies is Ordina actief met de ontwikkeling van nieuwe technologie, onder meer op het vlak van Smart Industries, Smart Health en Smart Cities. Daarbij wordt cloudtechnologie ingezet als enabler en draagt het bij om sneller van idee tot realisatie te komen. Deze aanpak is met succes toegepast bij de rail- inspecties van ProRail, waarbij gebruik wordt gemaakt van beeldherkenning. Vroeger was daar een apart inspectierijtuig en veel mankracht voor nodig, nu kan dat veel goedkoper mede dankzij dataverwerking in de cloud.

Port of Rotterdam
Om de concurrentie van andere havens voor te blijven, moet de Rotterdamse haven continu innoveren. De inzet van digitale technologie in de bedrijfsvoering kan de onderscheidende positie van de haven versterken. Bij de realisatie van deze ambities hoort een sterke online presence. Daarom werkt het Havenbedrijf samen met Ordina Clockwork (het digital engagement bureau van Ordina) aan haar digitale transformatie.

Met PortofRotterdam.com is een virtuele haven gerealiseerd die het gehele ecosysteem helpt om de route via Rotterdam zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het portal wordt gehost in de Microsoft Azure Cloud en is beschikbaar gemaakt via Ordina.

Aanvullende informatie

Technologie- en platformpartners o.a. Microsoft Azure, Google Cloud Platform, SoftLayer, Office 365, Google Apps for Work, VMware, Cisco, Dell, Bluemix, Salesforce, Oracle, SAP
API X
EU Data Control
Compliancy standaarden en richtlijnen ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISAE 3402/SOC1, SOC2, NEN 7510, ISO 14001
Locatie datacenter(s) o.a. Groningen en Hengelo
Aantal medewerkers Nederland: 1.900 - Global: 2.650
Cloud-ontwikkelcapaciteit: 83 FTE
Omzet 2017 Nederland: 254 mln. EUR - Global: 344,9 mln. EUR
Aandeel uit clouddiensten: onbekend
Sectoren Ordina geeft aan in alle sectoren vertegenwoordigd te zijn