Sogeti

Enterprise Cloud IT Services

Managed Cloud Services

Cloud Enabled Managed Service Provider (CEMSP)
Cloud Orchestrator and Aggregator (COA)
Cloud Application Integrator (CAI)
Managed IaaS

Public Cloud Services (proprietary)

SaaS
PaaS
IaaS

Cloud Capabilities

cloud (NIST)
  

 

Portal/Self Service
Broad Network Access
Resource Pooling
Rapid Elasticity
Measured Service

Wel van toepassing

 

Niet van toepassing

Sogeti helpt organisaties met een gecontroleerde weloverwogen route voor het snel overgaan naar de cloud. Op basis van een heldere visie die uitgaat van een Referentie Architectuur en de inzet van bewezen cloudoplossingen in plaats van ontwikkeling van eigen diensten. Sogeti is overtuigd van de kracht van de publieke cloud. Tegelijkertijd bepalen wensen in relatie tot optimale beheersbaarheid of maximale flexibiliteit en functionaliteit welke cloudstrategie het beste bij hun organisatie past.

De route naar een publieke cloudomgeving bestaat volgens Sogeti doorgaans uit drie fasen. Het virtualiseren van het IT-landschap, transitie naar een hybride cloudomgeving en vervolgens verder optimaliseren. In de optimalisatiefase worden processen bijvoorbeeld verder geautomatiseerd. De aanpak is gestandaardiseerd maar verschilt per organisatie: vanuit een bepaald organisatie-initiatief of juist een strategische overweging in kleine stappen naar de volledige migratie naar een cloudomgeving.

Voor de applicatie- en infrastructuurmigratie heeft Sogeti een aantal kant-en-klare transformatiestraten ontwikkeld. Hiermee wordt het bestaande IT-landschap geschikt voor een publieke cloudomgeving. Organisaties doen een beroep op de multi-cloudaanpak met volledig geautomatiseerde processen of maken gebruik van een bestaand multi-cloudplatform als dienst. Sogeti biedt daarmee zowel migratiediensten als een volledig portfolio van 24/7 managed services op basis van multi-cloudplatformen.

Sogeti werkt actief samen met de meest vooraanstaande technologiepartners voor de inzet van Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google cloud of private cloudtechnologie. De IT-dienstverlener biedt verder kant-en-klare cloudoplossingen, zoals Sogeti Smart Workspace. Dat is een volledig geïntegreerde werkplekdienst die Software-as-a-Service-oplossingen en webapplicaties integreert binnen de bestaande IT-infrastructuur, en die tevens een pay-per-use digitale werkplekomgeving vormt die afgestemd is op een organisatie en gepersonaliseerd is voor elke gebruiker. Daarmee wordt het beheer van applicaties, documenten, apparatuur en gebruikerstoegang vanuit een veilige webgebaseerde omgeving mogelijk. Via één willekeurig scherm heeft de gebruiker toegang tot alle communicatiefuncties in Microsoft Office365 zoals Outlook, Skype for Business. Een ander voorbeeld is OneShare, een selfservice portaal voor test- en ontwikkelomgevingen.

 

Een datawarehouse voor de Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag, opgericht in 1798, functioneert als zelfstandig bestuursorgaan in Nederland en heeft als taak de Nederlandse bibliotheekcollectie zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken. De organisatie met meer dan 400 medewerkers beheert op dit moment ruim 7 miljoen items ofwel 115 kilometer aan bibliotheekmateriaal (boeken, kranten, tijdschriften, micromateriaal) en heeft 10.800 abonnementen in beheer. Ook bezit de KB bijzondere en speciale collecties waaronder middeleeuwse en moderne handschriften, oude drukken en kostbare werken, pamfletten, Nederlandse kranten, kook- en kinderboeken.

Naast het beheer van cultureel erfgoed heeft de KB ook andere taken, zoals het ondersteunen van openbare bibliotheken en het fungeren als expertisecentrum voor digitalisering, digitale archivering en conservering. De KB heeft de ambitie om nog meer datagedreven te gaan werken, om de rol binnen het landelijke netwerk van openbare bibliotheken optimaal te kunnen vervullen.

Daarnaast is volgens de Wet stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) gegevenslevering door openbare bibliotheken een wettelijke plicht geworden. Deze taak staat onder regie van de KB. Daarmee ontstond de behoefte aan een robuust en toekomstvast datawarehouse dat voldoet aan alle hedendaagse eisen op het vlak van functionaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en het beschermen van persoonsgegevens. De Koninklijke Bibliotheek verwacht dat het datawarehouse elk jaar in capaciteit verdubbelt. Het nieuwe datapakhuis moet daarom schaalbaar zijn en makkelijk uit te breiden met allerlei tools voor datavisualisatie, rapportage en analyse.

De Koninklijke Bibliotheek ging op zoek naar een nieuw datawarehouse, waar vier Terabytes aan data over lidmaatschappen en het gebruik van alle openbare bibliotheekcollecties kan worden opgeslagen. Het project voor de bouw van dit nieuwe datawarehouse is na een openbare aanbesteding gewonnen door Sogeti, dat het datawarehouse voor de nationale bibliotheek in een Microsoft Azure cloudomgeving heeft opgezet. Sogeti biedt het platform als een Software-as-a-Service (SaaS)- oplossing aan. Daarmee is de schaalbaarheid van het datawarehouse gewaarborgd. Verder is voor de functionele inrichting van het platform gekozen voor de meest innovatieve technologie van Microsoft en Informatica – ook om de toekomstbestendigheid te verzekeren.

Het nieuwe datawarehouse is in april 2017 in gebruik genomen na een bouwperiode van minder dan zeven maanden. Met het nieuwe platform is de KB in staat om sneller grote hoeveelheden gegevens te verzamelen, te koppelen en deze beschikbaar te stellen, zodat bibliotheken sneller en beter inzicht krijgen in voor hen relevante gegevens en de Koninklijke Bibliotheek haar taak op het gebied van gegevensverzameling en -levering goed kan invullen. Vervolgstappen in het project in 2018 zijn onder meer: ervoor zorgen dat alle bibliotheken op het datawarehouse zijn aangesloten en het inrichten van Self Service BI met gebruik van Power BI.

Aanvullende informatie

Technologie- en platformpartners o.a. Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, SoftLayer, Office 365, Cloud Foundry, OpenStack, VMware, Salesforce, Oracle, SAP, OutSystems, Red Hat, ServiceNow
API Azure API management, AWS API Gateway, Apigee, Mulesoft, Swagger
EU Data Control
Compliancy standaarden en richtlijnen ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISEA 3402/SOC1, NEN 4400
Locatie datacenter(s) o.a. Amsterdam en Brussel (BE)
Aantal medewerkers Nederland: 2.359 - Global: 25.600
Cloud-ontwikkelcapaciteit: 590 FTE (Nederland) - 4.000 FTE (Global)
Omzet 2017 Nederland: 246,4 mln. EUR
Global: 2 mld. EUR
Aandeel uit clouddiensten: Nederland: Nederland 60 mln EUR - Global: 308 mln EUR
Sectoren Sogeti geeft aan in alle sectoren vertegenwoordigd te zijn
  Bekijk het profiel van Sogeti op Outsourcing Performance